ZUS

ZUS nowe ulgi dla przedsiębiorców

Zaczynają obowiązywać nowe przepisy dot. TARCZY 2.0, w tym nowe świadczenia, ulgi dla przedsiębiorców. Warto się z nimi zapoznać!

Świadczenie postojowe:

  • może być ponownie wypłacone jednak nie więcej niż 3 razy;
  • nie ma limitu przychodów dla przedsiębiorców, dotyczy również wniosków już złożonych;
  • dla osób realizujących umowy cywilnoprawne – warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia br.

Zwolnienie ze składek za okres marzec, kwiecień i maj:

  • firm zatrudniających od 10 do 49 osób – skorzystają ze zwolnienia 50 % (nie wliczamy pracowników młodocianych);
  • spółdzielnie socjalne – całkowicie zwolnione.

Brak odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r, w sytuacji gdy:

  • składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności,
  • nie zostały jeszcze opłacone składek, a upłynął już ich termin płatności.

Ważne: nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa!

Więcej informacji znajdziecie na stronie ZUS.