ZUS

Tarcza antykryzysowa – wsparcie ze strony ZUS

Od dłuższego czasu wiele się mówi o Tarczy Antykryzysowej. Teraz w końcu możemy poznać jej szczegóły, dziś przybliżam Wam w jaki sposób możecie obniżyć swoje koszty o składkę ZUS.

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące opłacanie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Solidarnościowy,
 • FGŚP,
 • FEP.

UWAGA! Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Więcej informacji znajdziecie na stronie ZUS

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Szczegółowe informacji znajdziecie na stronie ZUS.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni. Więcej informacji znajdziecie na stronie ZUS.

KRUS – zwolnienie ze składek

Osoby objęte ubezpieczenie emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zwolnione są z opłacania składek na to ubezpieczenie za II kwartał 2020 roku.
UWAGA‼ zwolnienie z mocy prawa bez potrzeby składania wniosku.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć odpowiedni wniosek. Wszystkie wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS – za pomocą:
  ▪ profilu zaufanego (w tym bankowość elektroniczną)
  ▪ loginu i hasła z ZUS,
  ▪ certyfikatu kwalifikowanego;
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

W razie wszelkich pytań jestem jak zawsze do Waszej dyspozycji pod telefonem ☎ 602 743 651

Dobrego dnia i uważajcie na siebie,
Sylwia Ożga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *