składki i ulgi ZUS
Składki i ulgi ZUS,  własna działalność,  ZUS

Co warto wiedzieć zanim otworzysz swoją firmę – część 1. Składki i ulgi ZUS

Otworzenie własnej firmy to decyzja, która ma wpływ na kolejne lata nie tylko TWOJE, ale również TWOJEJ RODZINY i pracowników których zatrudnisz.

Czujesz już tę odpowiedzialność? Jesteś gotów/wa temu sprostać? … TO DO DZIEŁA

Już wiesz czym będziesz się zajmować? Jakie usługi i towary sprzedasz? Jak pozyskasz klientów? Już widzisz te miliony jakie zarobisz.

Ale … Czy pomyślałaś jakie zobowiązania poniesiesz?
Ale … Czy przeliczyłeś ile Ci z tego miliona zostanie?
Ale … Czy zastanowiłeś się jakie zobowiązania będziesz musiał ponieść?

Weź oddech, ochłoń i zacznij kalkulować koszty na najbliższe miesiące/lata. Od tego zależy sukces Twojego biznesu. Nawet najlepsza firma nie przetrwa bez płynności finansowej.

Jednym z zobowiązań, którego nie unikniesz są SKŁADKI ZUS.

Możesz skorzystać z ulg dedykowanych nowym przedsiębiorcom, ale musisz wiedzieć, że aby z nich skorzystać należy się zgłosić w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności, lub nabycia do nich praw z odpowiednim kodem. Jeśli nie dopilnujesz terminu jesteś zobowiązany zgłosić się do ubezpieczeń i opłacać składki ZUS w pełnej wysokości.
Każda ulga jest przeznaczona wyłącznie dla Ciebie, nie skorzystają z nich Twoi pracownicy czy osoby współpracujące.

1. Ulga na start

Z ulgi na start możesz skorzystać jeśli:

 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej (wspólnicy innych spółek nie mogą z tego skorzystać)
 • podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zamknięcia firmy.

W czasie ulgi na start, przez 6 miesięcy:

 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym. Zachorujesz, będziesz miał wypadek- nic ci się nie należy.
 • opłacasz jedynie składkę zdrowotną w pełnej wysokości

Z ulgi na start nie skorzystasz gdy wykonujesz działalność na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowałeś w ciągu ostatnich 2 lat przed otworzeniem swojej firmy i zakres twoich obowiązków pokrywał się z czynnościami wykonywanymi w Twojej firmie.

2. Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne

Z preferencyjnego ZUS możesz skorzystać jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej. Masz prawo przez okres pełnych 24 miesięcy opłacać obniżone składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe, tj. od podstawy stanowiącej nie mniej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Płacisz pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Możesz skorzystać z tej ulgi jeżeli:

 • po uprzednim wykorzystaniu ulgi na start (tj. 6 miesięcy bez składek) albo
 • w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej zgłosisz się do ZUS z odpowiednim kodem.

Ważne!

Warunki ograniczające skorzystanie z preferencyjnych składek ZUS są takie same jak przy uldze na start.

 • nie możesz pracować na rzecz byłego pracodawcy,
 • jeśli prowadziłeś już działalność gospodarczą i od dnia jej zamknięcia nie upłynęło 60 miesięcy (5 lat).

3. Składki uzależnione od dochodu „Mały ZUS Plus”

Jeśli prowadzisz firmę od ponad 2 lat i wykorzystałeś już ulgę na start i preferencyjne składki ZUS, możesz jeszcze skorzystać z „Małego ZUS PLUS”. Warunek uprawniający do skorzystania z ulgi: Twój roczny przychód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 zł.

Możesz płacić składki ZUS ustalone w oparciu o dochód osiągnięty w roku poprzednim, podstawa wymiaru składek nie może być jednak:

 • niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli, nie możesz płacić niższych składek społecznych niż preferencyjne składki ZUS
 • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę, czyli ustalona przez Ciebie składka nie może być wyższa od pełnego ZUS przewidzianego dla przedsiębiorców
 • składka zdrowotna należna jest jednak w pełnej wysokości.

Z opłacania składek uzależnionych od dochodu będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który w poprzednim roku kalendarzowym co najmniej przez 60 dni kalendarzowych prowadził działalność gospodarczą. Zatem z tej ulgi nie można skorzystać w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto nie może skorzystać Małego ZUS PLUS?

Niektóre kategorie przedsiębiorców zostały wyłączone z możliwości korzystania z tzw. Małego ZUS Plus. Chodzi m.in. o przedsiębiorcę, który:

 • w poprzednim roku kalendarzowym rozliczał podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,
 • w poprzednim roku kalendarzowym prowadził działalność jako wspólnik spółek osobowych, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, był twórcą lub artystą,
 • jest uprawniony do preferencyjnych składek.

Ważne!

Musisz się zgłosić do ZUS z odpowiednim kodem w terminie 7 dni od nabycia prawa do tej ulgi – po zakończeniu 24 miesięcy składek preferencyjnych. Albo w terminie do 31 stycznia kolejnego roku – jeśli od od czasu wykorzystania ostatniej ulgi upłynęło 60 miesięcy, a Twój dochód w poprzednim roku nie przekroczył 120 tyś zł.

Mały ZUS+ przysługuje maksymalnie przez okres 36 m-cy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeśli przez 1 dzień w miesiącu była prowadzona działalność gospodarcza, miesiąc ten liczony będzie jako pełny (wliczany do limitu 36 miesięcy).

Do limitu 36 miesięcy wlicza się okres korzystania z ulg w formie preferencyjnych składek ZUS (czyli jeśli wykorzystasz 24 miesiące to pozostaje Ci jeszcze 12 miesięcy dla ulgi Mały ZUS PLUS).

Po tym okresie Twoja firma powinna się rozwinąć, a TY płacisz już składki w pełnej wysokości przez kolejne 5 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *