remanent na koniec roku
Remanent,  własna działalność

Remanent czyli inwentaryzacja lub spis z natury – o tym należy pamiętać na koniec roku

Stary Rok odlicza już godziny.

Jednak zanim przywitamy Nowy Rok należy PRZYGOTOWAĆ REMANENT czyli spis z natury lub inwentaryzacja.

Spis z natury to spis towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, produkcji w toku, półwyrobów, wyrobów, odpadów i braków.

ZADANIEM REMANENTU jest porównanie stanu rzeczywistego, który posiadasz w swojej firmie z danymi wynikającymi z ksiąg.

Co należy spisać?

  • towary handlowe – towary zakupione do dalszej odsprzedaży
  • materiały, surowce podstawowe – mogą się zużyć w procesie produkcji lub stanowić element wyrobu np. opakowanie
  • materiały pomocnicze – pozostałe materiały np. w salonie fryzjerskim – farby, lakiery, ręczniki jednorazowe
  • wyroby gotowe – wyroby własnej produkcji np. zakończone roboty budowlane
  • produkcję w toku – wyroby własnej produkcji, nad którymi prace nie zostały zakończone, usługi przed ich zakończeniem np. wartość nakładów na nieskończoną budowę budynku na dzień 31 grudnia
  • braki – uszkodzone, niekompletne towary, materiały lub wyroby własnej produkcji niespełniające wymagań technicznych
  • odpady – materiały powstające podczas produkcji, które utraciły swoje właściwości pierwotne lub z powodu zniszczenia czy też uszkodzenia nie spełniają swoich warunków.

UWAGA!
Szczególne zasady spisu z natury obejmują: księgarnie, kantory i działy specjalne produkcji rolnej.

Kiedy należy sporządzić spis z natury?

Najczęściej na koniec roku podatkowego, czyli 31 grudnia lub 1 stycznia.

Remanent zamyka rok podatkowy i pozwala ustalić dochód podatkowy, jest ostatnim wpisem w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w danym roku i jednocześnie jest pierwszym wpisem na dzień 1 stycznia kolejnego roku.

WAŻNE!
Remanent powinien być sporządzony w firmie, która nie ma w swoim magazynie żadnych towarów handlowych ani materiałów. W tym przypadku remanent jest remanentem „zerowym” i właśnie taką wartość należy wpisać w księgę przychodów i rozchodów.

Zapraszam do współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *