CRBR – nowe obowiązki dla stowarzyszeń i fundacji
nowelizacja ustawy,  podatek

CRBR – nowe obowiązki dla stowarzyszeń i fundacji

Już 31.10.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ustawa w nowym brzmieniu wprowadza istotne zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Główną modyfikacją jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które podlegają wpisowi do rejestru:

  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS
  • fundacje
  • spółki partnerskie
  • spółdzielnie
  • część trustów
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
  • spółki europejskie
  • spółdzielnie europejskie.

Powyższe podmioty muszą dokonać zgłoszenia w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji (do 31.01.2022 r.).

Jeżeli tego nie uczynią, będą podlegać karze pieniężnej do wysokości 50 000 zł.

TRZY NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w obszarze znowelizowanej ustawy:

Od 31.10.2021 r. na każdym beneficjencie rzeczywistym będzie ciążył obowiązek przekazania podmiotowi zobowiązanemu do zgłoszenia danych w CRBR wszystkich niezbędnych dokumentów oraz informacji. Jeżeli to z jego powodu zgłoszenie nie zostanie dokonane w ciągu 7 dni od wpisu do KRS (lub – jeżeli wpis nie jest wymagany – w terminie 7 dni od dokonania zmian) lub beneficjent rzeczywisty przekaże informacje niezgodne ze stanem faktycznym, będzie podlegać karze w wysokości do 50 000 zł.

Obowiązek ujawniania każdego obywatelstwa beneficjenta rzeczywistego. Jeżeli beneficjent rzeczywisty ma np. dwa obywatelstwa, to po 31.10.2021 r. podmioty znajdujące się już w CRBR czeka dokonanie aktualizacji danych.

Rozszerzenie uprawnień instytucji obowiązanych, czyli m.in. banków, firm inwestycyjnych i biur księgowych. W zakresie ich obowiązków będzie odnotowywanie wszelkich rozbieżności między informacjami znajdującymi się w CRBR a stanem faktycznym oraz wszczęcie czynności wyjaśniających. Jeżeli rozbieżności zostaną potwierdzone, instytucja obowiązana przekaże Ministrowi Finansów dokumentację w sprawie, a Minister Finansów może wszcząć postępowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *