Usługi księgowe

Świadczę pełny zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej.

Rozliczam firmy o różnych formach i profilach działalności oraz buduję efektywne systemy raportowania danych finansowych dla potrzeb zarządu. Dzięki nowoczesnemu i elastycznemu podejściu do zagadnień księgowości skupiam się nie tylko na procesowaniu danych dla potrzeb fiskalnych, ale także tworzę dla moich Klientów narzędzia, dzięki którym stają się bardziej konkurencyjni na rynku. Obsługuję firmy rozliczające się przy pomocy uproszczonych metod księgowości: książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa. Obsługuję również organizację NGO.

Zapraszam do współpracy!

Oferuję:

Biuro rachunkowe Sylwia Ożga

Jestem ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w razie ewentualnych pomyłek z mojej strony. Polisa jest gwarancją wypłaty odszkodowania.