Usługi administracyjne

Usługi administracyjne

Wizja załatwiania zawiłych formalności często podcina skrzydła przyszłemu przedsiębiorcy i powoduje rezygnację z wcielenia planów w życie. Moim zamysłem jest umożliwienie Państwu skupienia się na tym co najważniejsze, czyli na pomysłach i rozwoju. Oferuję usługi wspierające biznes jak również przeprowadzam wszelkie czynności związane z przygotowaniem koniecznej dokumentacji i przekazaniem jej odpowiednim instytucjom.

Oferuję:

 • Zakładanie różnych rodzajów spółek osobowych i kapitałowych;
 • Sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków we właściwych urzędach;
 • Monitoring należności i zobowiązań;
 • Generowanie przelewów bankowych;
 • Generowanie ponagleń do zapłaty;
 • Generowanie not odsetkowych;
 • Generowanie potwierdzeń sald;
 • Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS:
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego;
 • Pomoc w zakresie wdrożenia systemu obiegu dokumentów;
 • Prowadzenie dokumentacji spółki;
 • Prowadzenie ksiąg udziałów;

usługi administracyjne