Kadry i płace

Profesjonalnie prowadzone sprawy z zakresu kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczam Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Oferuję:

Jestem ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w razie ewentualnych pomyłek z mojej strony. Polisa jest gwarancją wypłaty odszkodowania.